top of page

PRZEPUSTY OGNIOCHRONNE

 

 

Do wykonywania ogniochronnych uszczelnień przejść kabli elektrycznych przez ściany lub stropy.

>>  PRODUKTY  >>  PRZEPUSTY   >> PIRO MULTITUBE EPIPE

epipe

Piro MULTITUBE EPipe

Ogniochronne przepusty instalacyjne do zabezpieczania przejśc kabli i wiązek elektrycznych w ścianach i stropach

bottom of page